Een goedkeuring van het VAPH volstaat niet om effectief een plaats voor begeleiding of opvang te krijgen. Daar is een procedure voor uitgewerkt, waarbij meerdere actoren een rol te spelen hebben, met name de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ), de contactpersonen en de Provinciale coördinatiepunten handicap. Meer over dit alles op deze pagina's.

Wat met de nodige aanpassingen aan uw wagen, wat met het rijbewijs, wat met parkeren, wat met de fiscale voordelen?

Om u in te schrijven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Onder bepaalde voorwaarden kan u een vermindering op de onroerende voorheffing krijgen.

PAB - Begeleiding starten - Het begin van de begeleiding in een dienst of de opvang in een voorziening verloopt niet overal op een identieke manier. Er bestaan hieromtrent wel een aantal regels en afspraken, bijvoorbeeld rond de informatieplicht van de dienst of voorziening, en rond de inspraak en de privacy van de gebruikers.

Ben je een persoon met een arbeidshandicap en heb je gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling nodig om een job te vinden? Dan kan je terecht bij een GOB-consulent.

1. VOP-Statuut - Wat houdt deze maatregel in?

De WIGW Reductiekaart (verhoogde tegemoetkoming) is voor personen die recht hebben op:


Vanaf heffingsjaar 2008 zijn volgende wijzigingen doorgevoerd aan de vrijstelling om sociale redenen:

Een GA is een gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst. Je kan als persoon met een arbeidshandicap bij een GA terecht voor:

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.