Een goedkeuring van het VAPH volstaat niet om effectief een plaats voor begeleiding of opvang te krijgen. Daar is een procedure voor uitgewerkt, waarbij meerdere actoren een rol te spelen hebben, met name de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ), de contactpersonen en de Provinciale coördinatiepunten handicap. Meer over dit alles op deze pagina's.

Om gebruik te maken van een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkende dienst of voorziening voor begeleiding of opvang moet u bij het VAPH ingeschreven zijn. Dit is de procedure.

Portvrijdom voor blinden - Brieven in brailleschrift die niet-gesloten worden afgegeven, alsook foto’s met brailletekens, geluidsopnames en papier dat speciaal ontworpen is voor blinden, moeten niet gefrankeerd worden wanneer ze verzonden worden door een blinde of een instituut voor blinden, of geadresseerd zijn aan een blinde of een instituut voor blinden.

Sinds 1 oktober 2008 berust de bevoegdheid over bijstand bij werk en beroepsopleiding voor personen met een handicap in Vlaanderen volledig bij de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Ook voor de principiële aanvraag voor bijstand bij werk en opleiding kunt u dus niet meer terecht bij het VAPH. Concreet wil dit het volgende zeggen. Wilt u in een beschutte werkplaats werken, hebt u behoefte aan aangepast arbeidsgereedschap of -kledij, wenst u een beroep te doen op een tolk voor doven en slechthorenden op de werkvloer, wilt u een beroepsopleiding volgen, wil uw werkgever een loonkostensubsidie krijgen of is er een behoefte aan de aanpassing van uw arbeidspost? Sinds 1 oktober 2008 is er voor dit alles nog slechts één aanspreekpunt: de VDAB.

De ondersteuning van personen met een handicap op het vlak van wonen en opvang bestaat niet alleen uit de diensten en voorzieningen die door het VAPH erkend zijn.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) subsidieert de ambulante dienstenen de (semi-)residentiële voorzieningen voor de begeleiding en opvang van personen met een handicap. Daarmee worden hun werkingskosten betaald. Dit betekent echter niet dat uw begeleiding of opvang gratis is.

De afschaffing van het kijk- en luistergeld in het Vlaams Gewest heeft geen invloed op het toekennen van een tariefvermindering aan personen met een handicap.

Beslist het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) u een tegemoetkoming toe te kennen voor uw onkosten voor hulpmiddelen of voor aanpassingen aan uw woning of auto, dan is het principe dat het VAPH u de factuur of een deel ervan terugbetaalt.

Wat met de nodige aanpassingen aan uw wagen, wat met het rijbewijs, wat met parkeren, wat met de fiscale voordelen?

Onderwijs en Handicap - Zoals alle kinderen en jongeren lopen de meeste kinderen met een handicap school. De Vlaamse overheid tracht, waar nodig, extra ondersteuning aan te bieden. Afhankelijk van de mogelijkheden van de betrokkenen zijn er verschillende opties. U vindt ze hier op een rijtje:

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.