Net als iedereen wil of moet u mobiel zijn. U zelfstandig verplaatsen is een voorwaarde voor uw sociale integratie. U gaat bijvoorbeeld naar school, u volgt een opleiding, u gaat werken, u wil op en af naar een voorziening of u moet boodschappen doen.

Sinds 1 september 2008 loopt bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een tweejarig experiment met het Persoonsgebonden Budget (PGB). Het VAPH schreef voor dat experiment mogelijke kandidaten aan uit de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Antwerpen. Uiteindelijk hebben er een 170-tal een budget toegewezen gekregen.

GTB is de gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en –begeleiding van personen met een arbeidshandicap. We begeleiden hen naar een gepaste job en ondersteunen hen om deze ook te houden.

De ondersteuning van personen met een handicap op het vlak van wonen en opvang bestaat niet alleen uit de diensten en voorzieningen die door het VAPH erkend zijn.

Voor onder meer hulpmiddelen voor dyslexie, doventolken en incontinentiemateriaal gelden speciale regelingen. Dat heeft te maken met de aard van het hulpmiddel, met de betrokkenheid van derde instanties of met de wijze van terugbetaling.

De afschaffing van het kijk- en luistergeld in het Vlaams Gewest heeft geen invloed op het toekennen van een tariefvermindering aan personen met een handicap.


Een gunstiger tarief dan het normale tarief toegekend aan personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën.

PAB - Begeleiding starten - Het begin van de begeleiding in een dienst of de opvang in een voorziening verloopt niet overal op een identieke manier. Er bestaan hieromtrent wel een aantal regels en afspraken, bijvoorbeeld rond de informatieplicht van de dienst of voorziening, en rond de inspraak en de privacy van de gebruikers.

Ben je een persoon met een arbeidshandicap en heb je gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling nodig om een job te vinden? Dan kan je terecht bij een GOB-consulent.

Om van tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen te kunnen genieten moet u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ingeschreven zijn. Dit is de procedure.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.