telefonie.jpg

Het sociale tarief is een korting die op de telefoonrekening wordt toegestaan. Wie mogelijk voor dit tarief in aanmerking komt, zijn vijfenzestigplussers, personen ouder dan 18 jaar met een handicap van meer dan 66 %, personen met een leefloon, slechthorenden, personen die een laryngectomie hebben ondergaan en militaire oorlogsblinden.

Welke operatoren zijn verplicht om het sociale telefoontarief te verstrekken?

Elke operator moet aan sommige categorieën van begunstigden specifieke tariefvoorwaarden bieden. (artikel 74, eerste lid van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie)

Kortom, de lijst van personen die verplicht zijn om tariefkortingen toe te kennen aan de begunstigden van sociale tarieven omvat alle operatoren van vaste en mobiele telefonie, waaronder ook de "doorverkopers" van vaste- en mobiele telefoniediensten.

Laatst aangepast op donderdag, 07 maart 2013 09:18

Onder bepaalde voorwaarden kan u een vermindering op de onroerende voorheffing krijgen.

De vermindering wordt toegekend voor de woning waarin een gehandicapte persoon op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft volgens het bevolkingsregister. Onderstaande voorwaarden gelden om een vermindering voor een gehandicapt persoon te kunnen genieten:

De gehandicapte persoon dient een invaliditeit van 66% of een vermindering van verdienvermogen tot één derde of minder, of een vermindering van zelfredzaamheid van minimum 9 punten te hebben.

Laatst aangepast op donderdag, 07 maart 2013 09:19

successierechten-vermindering.jpg

Er bestaat een vermindering voor gehandicapte erfgenamen. Een vermindering die in de praktijk niet altijd gekend is.

Een gehandicapt iemand wordt gedefinieerd op de volgende manier:

1. diegene van wie, ongeacht de leeftijd, is vastgesteld dat ingevolge feiten overkomen en vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar:

  • ofwel zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen; 
  • ofwel zijn gezondheidstoestand een volledig gebrek aan, of een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten tot gevolg heeft, gemeten volgens de handleiding en de medisch-sociale schaal van toepassing in het kader van de wetgeving met betrekking tot de tegemoetkomingen aan gehandicapten; 
  • ofwel na de periode van primaire ongeschiktheid, bepaald in artikel 87 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, zijn verdienvermogen is verminderd tot een derde of minder, zoals bepaald in artikel 100 van dezelfde gecoördineerde wet; 
  • ofwel hij, ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing, tot ten minste 66 pct. blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt is verklaard;
Laatst aangepast op donderdag, 07 maart 2013 09:24

De afschaffing van het kijk- en luistergeld in het Vlaams Gewest heeft geen invloed op het toekennen van een tariefvermindering aan personen met een handicap.

Je hebt recht op het sociaal tarief wanneer je een attest van 80 % invaliditeit kan voorleggen van de Directie-generaal Personen met een Handicap of van minstens 12 behaalde punten op de schaal van zelfredzaamheid.

Het sociaal kabeltarief bedraagt de helft van de prijs voor een abonnement op kabeltelevisie. Op de auteursrechten (Provisie voor rechten) wordt er geen korting toegestaan. De vermindering is ook geldig voor digitale televisie.

Om deze aanvraag in orde te maken, breng je het algemeen attest van de Directie-generaal Personen met een Handicap en je laatste factuur van kabeldistributiemaatschapij naar de Sociale Dienst van het OCMW.

Laatst aangepast op donderdag, 07 maart 2013 09:25

Pagina 1 van 2

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten.De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.


"Kracht komt niet voort uit fysieke vermogens, maar uit een ontembare wil"

 


Laatst aangepast

Meest gelezen

Twitter invaliditeit

My Twitter Updates


Follow invaliditeit on Twitter

Beheerder Log in

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.