PGB - berekening vergoeding hulpmiddel

Beslist het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) u een tegemoetkoming toe te kennen voor uw onkosten voor hulpmiddelen of voor aanpassingen aan uw woning of auto, dan is het principe dat het VAPH u de factuur of een deel ervan terugbetaalt.

Refertebedrag

Het maximumbedrag van de tegemoetkoming van het VAPH voor ieder hulp middel of aanpassing is het zogeheten refertebedrag. U vindt de refertebedragen in de refertelijst. Dit is de lijst met alle hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u bij het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen.

Basiskost

Voor hulpmiddelen die voor u een meer kost inhouden in verhouding tot het vergelijkbaar standaardproduct wordt de 'basiskost' in mindering gebracht van het factuurbedrag. De basiskost is de gemiddelde prijs van het standaardproduct voor gebruik door een persoon zonder handicap in dezelfde omstandigheden. Een voorbeeld: voor een tandem is de basiskost de gemiddelde prijs van een gewone fiets.
Voor hulpmiddelen waarvoor de basiskost van toepassing is, staat dat bedrag vermeld in de refertelijst. Het is dan het restbedrag, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de basiskost, dat in aanmerking komt voor een tegemoetkoming via het refertebedrag.

Timing en factuur

Eerst aanvragen, dan aankopen

U moet eerst uw aanvraag tot tegemoetkoming bij de provinciale afdeling van het VAPH indienen. Pas nadien mag u het hulpmiddel of de aanpassing aankopen.
Het veiligst is te wachten tot u een positieve beslissing van het VAPH gekregen hebt en u dus zeker bent dat u een tegemoetkoming zult ontvangen. Achteraf vaststellen dat een dure investering toch niet in aanmerking komt voor terugbetaling, kan bijzonder onaangenaam zijn.

Factuurdatum

Enkel in het geval van een eerste aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen kunt u uitzonderlijk hulpmiddelen of aanpassingen aankopen tot maximum één jaar voorafgaand aan uw aanvraag.
Voor tweede en volgende aanvragen voor hulpmiddelen en aanpassingen kan het VAPH facturen terugbetalen die maximaal teruggaan tot de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin een voor volledig verklaarde aanvraag ingediend werd.

Termijn indiening factuur

Hebt u het hulpmiddel of de aanpassing aangekocht, stuur dan de originele factuur (op uw naam) naar de provinciale afdeling van het VAPH. U hebt daarvoor 12 maanden de tijd. Is een factuur ouder dan dat, dan betaalt het VAPH niet meer terug.
Hebt u op het moment van uw aankoop nog geen positieve beslissing van het VAPH ontvangen, dan kunt u de factuur indienen tot 12 maanden na de datum van de beslissing.

Geldigheid beslissing

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2009 is de geldigheid van de beslissingen beperkt tot twee jaar. Voor woning aanpassingen is de beslissing vier jaar geldig. Beslist u pas na die termijn het hulpmiddel aan te kopen of de aanpassingen te laten uitvoeren, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Derdebetalersregeling

Normaal gezien betaalt u eerst zelf de factuur voor uw hulpmiddel aan de leverancier en betaalt het VAPH pas nadien het bedrag van de factuur aan u terug.
Geeft u er echter de voorkeur aan het VAPH zelf de factuur te laten betalen, dan volgt u de zogeheten 'derdebetalersregeling'. In dat geval geeft u de toestemming aan het VAPH om in uw plaats de factuur rechtstreeks aan de leverancier te betalen. U kunt dat doen door middel van het formulier 'Rechtstreekse betaling aan leverancier'. De leverancier moet uiteraard akkoord gaan met deze betaalwijze.
U vindt het formulier 'Rechtstreekse betaling aan leverancier' bij 'Formulieren'.

Laatst aangepast op donderdag, 07 maart 2013 08:42

"Kracht komt niet voort uit fysieke vermogens, maar uit een ontembare wil"

 


Laatst aangepast

Meest gelezen

Twitter invaliditeit

My Twitter Updates


Follow invaliditeit on Twitter

Beheerder Log in

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.