Een dermatoloog is een huidarts. Dermatologie en venereologie is een medische specialiteit die zich richt op de diagnostiek en behandeling van huidziekten en van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Dermatologie is vooral een poliklinisch vak. Dit betekend dat een dermatoloog ook kennis heeft van andere medische vakken.

Een verblijf in het ziekenhuis is meestal geen pretje en de meeste patiënten zijn dan ook opgelucht wanneer ze terug naar huis mogen. Maar alvorens je je koffers begint te pakken, zijn er nog een aantal zaken te regelen in verband met de hospitalisatieduur en het ontslagverslag.

De afschaffing van het kijk- en luistergeld in het Vlaams Gewest heeft geen invloed op het toekennen van een tariefvermindering aan personen met een handicap.

Een initiatief voor Beschut wonen begeleidt mensen met psychische problemen die echter geen nood hebben aan een permanent verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Zij moeten wel nog geholpen worden bij het wonen en bij het verwerven van sociale vaardigheden. Alleen wonen zonder professionele hulp is onmogelijk voor hen.

 
Het sociale tarief is een korting die op de telefoonrekening wordt toegestaan. Wie mogelijk voor dit tarief in aanmerking komt, zijn vijfenzestigplussers, personen ouder dan 18 jaar met een handicap van meer dan 66 %, personen met een leefloon, slechthorenden, personen die een laryngectomie hebben ondergaan en militaire oorlogsblinden.

Beslist het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) u een tegemoetkoming toe te kennen voor uw onkosten voor hulpmiddelen of voor aanpassingen aan uw woning of auto, dan is het principe dat het VAPH u de factuur of een deel ervan terugbetaalt.

 
Als je een arbeidshandicap hebt of zo iemand tewerkstelt is het niet altijd evident om je weg te vinden op de arbeidsmarkt. We vertellen in mensentaal wat je allemaal moet weten en doen.


Enkele voorbeelden:

Wat te doen bij een ongeval?
Ongevallen zijn snel gebeurd : je enkel omslaan tijdens een partijtje volleybal, een verkeersongeval, van de trap vallen, ...Weet echter dat je altijd je ziekenfonds moet verwittigen. Een ongeval vereist immers de nodige administratie. Ook privéongevallen (bijvoorbeeld je valt thuis van de trap, je kindje valt over een losliggende tegel)… moet je bij uw ziekenfonds aangeven.

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt hulpverlening aan mensen met psychische problemen. In een CGG zijn er aparte teams voor volwassenen en voor kinderen en jongeren. Elk team bestaat uit 1 of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.