Het sociale tarief is een korting die op de telefoonrekening wordt toegestaan. Wie mogelijk voor dit tarief in aanmerking komt, zijn vijfenzestigplussers, personen ouder dan 18 jaar met een handicap van meer dan 66 %, personen met een leefloon, slechthorenden, personen die een laryngectomie hebben ondergaan en militaire oorlogsblinden.

Om gebruik te maken van een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkende dienst of voorziening voor begeleiding of opvang moet u bij het VAPH ingeschreven zijn. Dit is de procedure.

Dit is een dokter die alles weet over ziekten van de longen. Longen heb je nodig om te kunnen ademen. Iedereen heeft 2 longen (een linker en een rechter long) die in je borstkas zitten. De longen zorgen ervoor dat er zuurstof uit de lucht door het lichaam wordt opgenomen en dat koolzuur weer wordt uitgeademd. Als je longen ziek zijn dan kun je last krijgen van hoesten, slijm opgeven, benauwdheid of soms een piepende ademhaling.

 
Een geriater is een specialist in het behandelen van de kwetsbare oudere mens. Geriatrie is het specialisme dat speciaal is gericht op senioren met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Door de vele en complexe problemen werken klinisch geriaters daarom in een multidisciplinair team met o.a. psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, tandartsen, logopedie, diëtisten maar ook geestelijk verzorgers.

Voor onder meer hulpmiddelen voor dyslexie, doventolken en incontinentiemateriaal gelden speciale regelingen. Dat heeft te maken met de aard van het hulpmiddel, met de betrokkenheid van derde instanties of met de wijze van terugbetaling.

 
Een havenarts is een arts die de opvarenden van schepen en platforms behandelt, dit kan zowel aan boord van een schip of op een platform zijn of in zijn eigen praktijk. Daarnaast heeft hij de belangrijke taak om zeelieden medisch te keuren en te vaccineren.

De Vlaamse Zorgkas is één van de 7 erkende zorgkassen, opgericht door de Vlaamse overheid. Iedereen kan er terecht om lid te worden van de Vlaamse zorgverzekering. Wie zichzelf niet tijdig aansluit bij een andere zorgkas, wordt automatisch aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

Cardiologie is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met hartproblemen. Hartklachten worden opgespoord, gediagnosticeerd en behandeld. Daarnaast vindt er preventieve behandeling plaats voor mensen uit bepaalde risicogroepen. Een medisch specialist, die zich heeft gespecialiseerd in cardiologie, wordt een cardioloog genoemd.

 
In het woord endocrinologie zitten de elementen inwendig, afscheiding en kennis. Dat brengt ons vrij dicht bij de betekenis: de endocriene organen, onder meer de schildklier en de hypofyse, hebben met elkaar gemeen dat ze een product afscheiden dat rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomt: De hormonen. Een hormoon is een stof die door een klier aan het bloed wordt afgegeven en ergens in het lichaam de werking van een orgaan beïnvloedt.

Een dienst voor logistieke hulp stuurt iemand bij u thuis langs om u te helpen bij bij het schoonmaken van uw huis (poetsen, stof afnemen en stofzuigen, ...). Sommige diensten bieden ook hulp bij karweitjes in en rond het huis (kleine reparaties, schilderen of behangen, ...).

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.